Hospicjum dla dzieci

new-image.jpg

Hospicjum dla dzieci

Hospicjum jest formą pediatrycznej opieki paliatywnej, świadczonej w domu pacjenta. Do hospicjum domowego przyjmowane są dzieci poniżej 18 roku życia w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, nad którymi opiekę w domu sprawuje przynajmniej jeden stały opiekun.
Do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Zgoda na sprawowanie opieki paliatywnej lub hospicyjnej musi być wyrażona na piśmie przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna. W przypadku dzieci, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, a w przypadku dziecka, które ukończyło 16 lat, także zgoda chorego dziecka.
Świadczenia w hospicjum domowym (wizyty domowe) realizowane są we współpracy z lekarzem, pielęgniarką oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej. Obejmują:
  • leczenie farmakologiczne
  • leczenie objawów somatycznych i leczenie bólu
  • opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną
  • rehabilitację
  • bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe sprzętu medycznego i pomocniczego w zakresie ustalonym przez NFZ
Zasadniczym zadaniem opieki paliatywno-hospicyjnej jest zapewnianie maksymalnego komfortu funkcjonowania dziecku i rodzinie, kontrola objawów somatycznych choroby, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych. Dyżur hospicjum trwa nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Porady lekarskie odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, wizyty pielęgniarskie - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. W praktyce jednak są przy dziecku zawsze wtedy, gdy ich potrzebuje, gdy trzeba uśmierzyć ból lub kontrolować właściwe działanie osłabionego organizmu.
Wizyty fizjoterapeuty, psychologa - w zależności od potrzeb zgodnie z decyzją lekarza hospicjum domowego.
Ostateczną decyzję o objęciu dziecka opieką hospicjum domowego podejmuje lekarz hospicjum
TERAPIA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor,
ZAPISZ SIĘ DZIŚ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor,
DOGODNE WARUNKI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor,
LECZENIE SZPITALNE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor,